زمان بندی بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان

زمان بندی بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان

دانشگاه پیام نور

چهارشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۷ 404

  برگزاری مرحله سراسری بخش معارفی :  15مهرماه 97

97برگزاری مرحله سراسری بخش آوایی : 22 تا 25 مهر ماه

مکان برگزاری :دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه