آیین نامه سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت اعلام شد.

آیین نامه سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت اعلام شد.

چهارشنبه، ۰۹ آبان ۱۳۹۷ 115

آیین نامه سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور