آیین نامه سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت اعلام شد.