تغییر زمان آزمون بخش معارفی

تغییر زمان آزمون بخش معارفی

دانشگاه پیام نور

چهارشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۷ 92

به اطلاع   دانشجویان محترم می رساند زمان آزمون بخش معارفی از روز 4 مهر به روز یکشنبه  15 مهر ماه موکول شد.

ساعت آزمون  برای دانشجویان محترم:9 تا 10 صبح

زمان آزمون برای اساتید محترم:10:30 تا 11:30 صبح